Alati

MITSUBISHI.RS

Vi ste na strani: Naslovna » Briga o kupcima » Finansiranje

Finansiranje

El. pošta Štampa

Sa finansiranjem uz našu pomoć možete:

 • Voziti Vaše vozilo odmah a plaćati u ratama.
 • Kalkulisati uz najbolju ponudu kroz mnoge načine finansiranja.
Finansiranje

LEASING

Sve više kupaca preferira lizing ugovor od kupovine gotovinom ili klasičnim finansiranjem

Argumenti za lizing:

 • Ne plaćate vrednost vozila već njegovo korišćenje kroz određeni vremenski period.
 • Uvek vozite najnoviji model.
 • Relativno niske rate paze na Vaš budžet.
 • Lizng oslobađa Vaš kapital i omogućava Vam njegovo korišćenje u važnije svrhe.
 • Procenat obaveznog učešća kod nekih lizing kuća se kreće od 5% dok je kod banaka za pravna lica za investiciju potrebno učešće od minimalnih 10%.

FINANSIJSKI LEASING

OPERATIVNI LEASING – ZAKUP

 • Pravni vlasnik predmeta lizinga je davalac lizinga, a ekonomski vlasnik je primalac lizinga
 • Lizing se odobrava za tačno određeni predmet
 • Lizing rata sa svim ostalim kreditnim obavezama fizičkog lica ne sme prelaziti 30% neto primanja
 • Lizing ugovor je moguće je sklopiti na rok od 24 do 60 meseci
 • Lizing ugovor se evidentira u Kreditnom birou
 • U poslovnim knjigama korisnika lizinga, predmet lizinga predstavlja osnovno sredstvo u bilansima
 
 • Zakup je forma korišćenja izabranog predmeta od strane zakupca
 • Predmet zakupa se vodi u poslovnim knjigama Lizing kompanije
 • Zakup se ne prijavljuje Kreditnom birou kao kreditno opterećenje klijenta
 • Zakup smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da su rate poreski priznat trošak
 • Na početku aranžmana, klijent polaže depozit
 • PDV se plaća kroz mesečnu zakupninu
 • Kod LEASING-A je obavezno kasko osiguranje vozila jer je ono u vlasništvu lizing kuće, dok kod KREDITA nije u koliko to vozilo nije predmet osiguranja kredita.

KREDIT

U slučaju finansiranja putem bankarskog kredita, korisnik postaje vlasnik vozila.
Sa aspekta evidentiranja sredstava i obaveza u bilansu stanja korisnika, finansijski lizing i kredit se priznaju kao sredstva i obaveze u bilansu stanja, dok kod operativnog lizinga to nije slučaj obzirom da se ne pojavljuje u knjigama Kreditnog biroa.

Inoto d.o.o. saradjuje sa svim poslovnim bankama u Srbiji.

Mi Vam predlažemo neke od banaka kod kojih se možete raspitati o podizanju kredita (leazing) na čijim sajtovima možete pročitati dodatne informacije o uslovima dobijanja kredita (leasing).

Findomestic Hypo Alpe Adria S leasing

Osiguranje motornih vozila predstavlja jedno od najvećih garanata sigurnosti na našim drumovima. Mi Vam predlažemo neke od osiguravajucih kuca, kod kojih se možete raspitati o uslovima osiguranja na čijim sajtovima možete pročitati dodatne informacije o vrstama osiguranja pored obaveznog osiguranja autoodgovornosti.

DDOR Novi Sad Delta Generali Dunav Osiguranje